Petr Baudis

Pošli mi email
V rámci WinWinJob.cz si všichni tykají. Můžeš mi tykat i vykat, jak je ti příjemné, obojí budu respektovat.