WinWinJob
Přihlásit

Seznam.cz

Petr Novák

Vedoucí vývoje divize E-commerce

{user.motivational_quote}

Nabízené pozice

4

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Ještě na škole jsem šel dělat do firmy která vyvíjela záznamová zařízení pro IP kamery. Byli tam super lidi, fajn technologie co jsme si mohli sami vybrat (resp. dělali jsme to na koleně), a vlastní hardware. Prostředí bylo moc fajn, a naučila mě vážit si na firmě dvou věcí: funkčního produktového managementu, a funkčního controllingu.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Nevím, dál. Každý den přináší nové věci co se dají udělat dobře.

Co od lidí v práci očekávám?

Mno, tu práci. A že nebudou magoři.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Mám rodinu, takže mi dělá radost každý moment kdy nikdo nekřičí ani nepotřebuje přebalit.

Co můžu říct o naší firmě?

Na Seznamu je super že dělá smysluplné produkty které pomáhají lidem okolo nás. Taky tu nejsou skoro žádní blbci. Věci co po nás kolegové (nadřízení included) chtějí, buď dávají smysl samy o sobě, nebo se s nimi dá domluvit a smyslu se dobrat. Případně upravit zadání tak aby odpovídalo aktuálnímu stavu poznání.

Petr k sobě hledá lidi na 4 pozice

IS/IT: Správa systémů a HW

IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení

IS/IT: Vývoj aplikací a systémů