WinWinJob
Přihlásit

Notino

Jiří Havel

HR manager

Always try to raise the bar!

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Objektivně dvě třetiny života. Asi ty lepší:-). Pracovně většinou oblast HR, od nástěnkáře po ředitele. Různé firmy, různé prostředí. Zkusil jsme si i obchod a business development a znovu se našel v Notinu. Protože to tu nejvíc voní.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Postavit a rozjet funkční tým HR v leasingovce. Rozjet a zase zavřít módní řetězec. Překonat vrozenou nesmělost a chodit vystupovat na konference. Strávit Vánoce 2022 sám v Gruzii.

Co od lidí v práci očekávám?

Práci. Výsledky. Zdravý rozum. Humor. Chuť se učit a pořád na sobě makat. Zkoušet nové věci, nebát se a nekrást. Mluvit tak, aby jim ostatní rozuměli. Pokoru. Úsměv.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Ze sportů, které má vetchá tělesná konstituce dovolí (posilka, box, hry všeho druhu). Z osamělých cest do méně civilizovaných zemí. Z knih. Z alkoholu (v přiměřeném množství).

Co můžu říct o naší firmě?

Notino asi zná každý. Unikátní příběh brněnské firmy, která se během pár let dostala na špičku evropské e-commerce v oblasti krásy a zdraví. Kde slova jako inovace, dynamika, rychlost, změna nejsou klišé. 27 zemí, 2000 kolegů, víc než 20 miliard v tržbách. A příběh ještě nekončí, ambice jsou vysoké. A nejlepší firma ve svém oboru si zaslouží nejlepší People Care Team. Tak na tom teď společně makáme.

Jiří k sobě hledá lidi na 1 pozici

Lidická, Brno

IT Recruitment Lead

Personalistika a HR